Tag Archives: thiết kế bản vẽ xin phép xây dựng bàu bàng

Xin giấy phép xây dựng Bàu Bàng 

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Xin phép xây dựng Bàu Bàng bình dương – Số lượng hồ sơ: Chủ đầu tư phải chuẩn bị 02 bộ hồ sơ; – Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng. – Giấy chứng nhận quyền sử dựng đất photo công chứng. – 02 Bộ bản vẽ […]